Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтири

Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтири

Досто́йно есть: или О Тебе́ ра́дуется: Трисвято́е. И по Отче наш:

Тропари́, глас 6-й:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти молитву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют Ангели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в мире упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества моих, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Таже, Го́споди, поми́луй. (40) И поклонов, елико мощно, с молитвою: Господи и Владыко живота моего:

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Многоми́лостиве и Преми́лостиве Го́споди и всего́ добра́ да́телю, Человеколю́бче, и всея́ вселе́нныя Царю́, многоимени́тый Влады́ко и Го́споди! Нищ и убо́г есмь аз, дерза́ю призыва́ти чу́дное и стра́шное, и свято́е имя Твое, его́же вся тварь Небе́сных Сил стра́хом трепе́щут. Ни́зу на земли неизрече́ннаго Твоего́ человеколю́бия смотре́ние удиви́л еси́, посла́нием возлю́бленнаго Твоего́ Отрока, Его́же от безнача́льных недр Твоея́ Оте́ческия сла́вы неразлу́чным Божество́м отры́гнул еси́, да челове́ки со Ангелы во еди́н соста́в устро́ит. Помяни́, Го́споди, моего́ уны́ния смире́ние, кал сый и персть, Тебе, неизглаго́ланнаго Све́та призыва́ю, не́мощию пло́ти обложе́н, ю́же ми́лостивне сло́во Твое́ понесе́, и сме́ртию Своею от рабо́ты вра́жия свободи́л есть ду́шы на́шя, да о́бщники вся, иже ве́рою яре́м рабо́ты Твоея́ на ся взе́мшыя, сла́вы Твоея́ сподо́бит их, от нея́же сатана́ льстивый отпаде́. Поми́луй мя, омраче́ннаго грехо́вными по́мыслы, возведи́ ум мой уда́вленный те́рнием ле́ности и ляди́ною непоко́рства. Утверди́ се́рдце мое по Тебе горе́ти, очи́ма моима исто́чник слез посли́, и на коне́ц исхо́да души́ моея́ сотвори́ мя безпоро́чна Твоего́ уго́дника, наставля́я мя к Тебе подвиза́тися усе́рдно. Помяни́, Го́споди, роди́тели моя милосе́рдием Твоим и вся бли́жния моя, и бра́тию, и дру́ги, и сосе́ды, и вся правосла́вныя христиа́ны, и спаси́ мя моли́твами всех святы́х. И приими́ в честь сия псалмы́ и моли́твы, яже глаго́лах пред Тобою за ся, и не ме́рзко Ти бу́ди с воздыха́нием моле́ние сие, я́ко Ми́лостив Сый и Человеколю́бец, и Тебе Безнача́льнаго Отца́ сла́вим со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и со Святы́м Ду́хом, ныне и при́сно и во веки веко́в. Ами́нь.

Посем Честне́йшую Херуви́м: Слава, и ныне: Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Божий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных Сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных отец наших, и свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец.