Кафиcма семнадцатая

Кафисма семнадцатая

Аллилу́иа, 118

1Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Господни. 2Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его. 3Не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша. 4Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя сохрани́ти зело́. 5Дабы́ испра́вилися путие́ мои, сохрани́ти оправда́ния Твоя. 6Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся заповеди Твоя. 7Испове́мся Тебе в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. 8Оправда́ния Твоя сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. 9В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой? Внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя. 10Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе, не отри́ни мене́ от за́поведей Твоих. 11В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя, я́ко да не согрешу́ Тебе. 12Благослове́н еси́, Господи, научи́ мя оправда́нием Твоим. 13Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твоих. 14На пути́ свиде́ний Твоих наслади́хся, яко о вся́ком бога́тстве. 15В за́поведех Твоих поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя. 16Во оправда́ниих Твоих поучу́ся, не забу́ду слове́с Твоих. 17Возда́ждь рабу́ Твоему: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя. 18Откры́й о́чи мои, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. 19Пришле́ц аз есмь на земли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя. 20Возлюби́ душа́ моя возжела́ти судьбы́ Твоя на вся́кое вре́мя. 21Запрети́л еси́ го́рдым, про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твоих. 22Отъими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, яко свиде́ний Твои́х взыска́х. 23Ибо седо́ша кня́зи и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твоих. 24Ибо свиде́ния Твоя поуче́ние мое есть, и сове́ти мои оправда́ния Твоя. 25Прильпе́ земли́ душа́ моя, живи́ мя по словеси́ Твоему́. 26Пути́ моя возвести́х, и услы́шал мя еси́, научи́ мя оправда́нием Твоим. 27Путь оправда́ний Твоих вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твоих. 28Воздрема́ душа́ моя от уны́ния, утверди́ мя в словесе́х Твоих. 29Путь непра́вды отста́ви от мене, и зако́ном Твоим поми́луй мя. 30Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя не забы́х. 31Прилепи́хся свиде́нием Твоим, Господи, не посрами́ мене́. 32Путь за́поведей Твоих теко́х, егда́ разшири́л еси́ се́рдце мое. 33Законоположи́ мне, Господи, путь оправда́ний Твоих, и взыщу́ и́ вы́ну. 34Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. 35Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твоих, я́ко ту́ю восхоте́х. 36Приклони́ се́рдце мое во свиде́ния Твоя, а не в лихои́мство. 37Отврати́ о́чи мои, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твоем живи́ мя. 38Поста́ви рабу́ Твоему сло́во Твое в страх Твой. 39Отъими́ поноше́ние мое, е́же непщева́х, яко судьбы́ Твоя бла́ги. 40Се возжела́х за́поведи Твоя, в пра́вде Твоей живи́ мя. 41И да прии́дет на мя ми́лость Твоя, Господи, спасе́ние Твое по словеси́ Твоему, 42и отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во, яко упова́х на словеса́ Твоя. 43И не отъими́ от уст моих словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя упова́х, 44и сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век века. 45И хожда́х в широте́, яко за́поведи Твоя взыска́х, 46и глаго́лах о свиде́ниих Твоих пред цари́, и не стыдя́хся, 47и поуча́хся в за́поведех Твоих, я́же возлюби́х зело́: 48и воздвиго́х ру́це мои к за́поведем Твоим, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твоих. 49Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему, и́х же упова́ние дал ми еси́. 50То мя уте́ши во смире́нии моем, яко сло́во Твое живи́ мя. 51Го́рдии законопреступова́ху до зела́, от зако́на же Твоего не уклони́хся. 52Помяну́х судьбы́ Твоя от ве́ка, Господи, и уте́шихся. 53Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. 54Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя на ме́сте прише́льствия моего. 55Помяну́х в нощи́ и́мя Твое, Господи, и сохрани́х зако́н Твой. 56Сей бысть мне, яко оправда́ний Твоих взыска́х. 57Часть моя еси́, Господи, рех сохрани́ти закон Твой. 58Помоли́хся лицу́ Твоему всем се́рдцем моим: поми́луй мя по словеси́ Твоему. 59Помы́слих пути́ Твоя, и возврати́х но́зе мои во свиде́ния Твоя. 60Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя. 61Ужя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего не забы́х. 62Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе о судьба́х пра́вды Твоея. 63Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе и храня́щым заповеди Твоя. 64Ми́лости Твоея, Господи, испо́лнь земля́, оправда́нием Твоим научи́ мя. 65Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твоим, Господи, по словеси́ Твоему́. 66Бла́гости и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, яко за́поведем Твоим ве́ровах. 67Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х, сего́ ра́ди сло́во Твое сохрани́х. 68Благ еси́ Ты, Господи, и бла́гостию Твоею научи́ мя оправда́нием Твоим. 69Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя. 70Усыри́ся яко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему поучи́хся. 71Бла́го мне, яко смири́л мя еси́, яко да научу́ся оправда́нием Твоим. 72Благ мне зако́н уст Твоих, па́че ты́сящ злата и сребра.

Слава:

73Ру́це Твои сотвори́сте мя и созда́сте мя, вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твоим. 74Боя́щиися Тебе у́зрят мя и возвеселя́тся, яко на словеса́ Твоя упова́х. 75Разумех, Господи, яко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. 76Бу́ди же ми́лость Твоя, да уте́шит мя по словеси́ Твоему рабу́ Твоему. 77Да прии́дут мне щедро́ты Твоя, и жив бу́ду, яко зако́н Твой поуче́ние мое есть. 78Да постыдя́тся го́рдии, яко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твоих. 79Да обратя́т мя боя́щиися Тебе и ве́дящии свиде́ния Твоя. 80Бу́ди се́рдце мое непоро́чно во оправда́ниих Твоих, яко да не постыжу́ся. 81Исчеза́ет во спасе́ние Твое душа́ моя, на словеса́ Твоя упова́х. 82Исчезо́ша о́чи мои в сло́во Твое, глаго́люще: когда уте́шиши мя? 83Зане́ бых яко мех на сла́не, оправда́ний Твоих не забы́х. 84Коли́ко есть дней раба́ Твоего? Когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд? 85Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не яко зако́н Твой, Господи. 86Вся за́поведи Твоя и́стина; непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. 87Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́, аз же не оста́вих за́поведей Твоих. 88По ми́лости Твоей живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твоих. 89Во век, Господи, слово Твое пребыва́ет на Небеси́. 90В род и род и́стина Твоя. Основа́л еси́ зе́млю, и пребыва́ет. 91Учине́нием Твоим пребыва́ет день, яко вся́ческая рабо́тна Тебе. 92Яко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии моем. 93Во век не забу́ду оправда́ний Твоих, яко в них оживи́л мя еси́.

[Среда:]

94Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твоих взыска́х. 95Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя разуме́х. 96Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя зело́. 97Коль возлюби́х зако́н Твой, Господи, весь день поуче́ние мое есть. 98Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твоею, яко в век моя есть. 99Па́че всех уча́щих мя разуме́х, яко свиде́ния Твоя поуче́ние мое есть. 100Па́че ста́рец разуме́х, яко за́поведи Твоя взыска́х. 101От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х ногам мои́м, яко да сохраню́ словеса́ Твоя. 102От суде́б Твоих не уклони́хся, яко Ты законоположи́л ми еси́. 103Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя, па́че ме́да усто́м мои́м. 104От за́поведей Твоих разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. 105Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м моим. 106Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея. 107Смири́хся до зела́, Господи, живи́ мя по словеси́ Твоему. 108Во́льная уст моих благоволи́ же, Господи, и судьба́м Твоим научи мя. 109Душа́ моя в руку́ Твоею вы́ну, и зако́на Твоего не забы́х. 110Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твоих не заблуди́х. 111Насле́довах свиде́ния Твоя во век, яко ра́дование се́рдца моего суть. 112Приклони́х се́рдце мое сотвори́ти оправда́ния Твоя в век за воздая́ние. 113Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. 114Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя упова́х. 115Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бога моего. 116Заступи́ мя по словеси́ Твоему, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего, 117помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твоих вы́ну. 118Уничижи́л еси́ вся отступа́ющыя от оправда́ний Твоих, яко непра́ведно помышле́ние их. 119Преступа́ющыя непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя. 120Пригвозди́ стра́ху Твоему пло́ти моя, от суде́б бо Твоих убоя́хся. 121Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя. 122Восприими́ раба́ Твоего во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. 123Очи мои исчезо́сте во спасе́ние Твое и в сло́во пра́вды Твоея. 124Сотвори́ с рабо́м Твоим по ми́лости Твоей, и оправда́нием Твоим научи́ мя. 125Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя. 126Вре́мя сотвори́ти Господеви: разори́ша закон Твой. 127Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя па́че зла́та и топа́зия. 128Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твоим направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. 129Ди́вна свиде́ния Твоя, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя. 130Явле́ние слове́с Твоих просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. 131Уста́ моя отверзо́х и привлеко́х дух, яко за́поведей Твоих жела́х.

Слава:

132При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое. 133Стопы́ моя напра́ви по словеси́ Твоему, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. 134Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя. 135Лице́ Твое просвети́ на раба́ Твоего и научи́ мя оправда́нием Твоим. 136Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего. 137Пра́веден еси́, Господи, и пра́ви суди́ Твои. 138Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя, и истину зело́. 139Иста́яла мя есть ре́вность Твоя, яко забы́ша словеса́ Твоя врази́ мои. 140Разжже́но сло́во Твое зело́, и раб Твой возлюби́ е́. 141Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твоих не забы́х. 142Пра́вда Твоя пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. 143Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя поуче́ние мое. 144Пра́вда свиде́ния Твоя в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. 145Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Господи, оправда́ния Твоя взыщу́. 146Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню свиде́ния Твоя. 147Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя упова́х. 148Предвари́сте о́чи мои ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твоим. 149Глас мой услы́ши, Господи, по ми́лости Твоей: по судьбе́ Твоей живи́ мя. 150Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего удали́шася. 151Близ еси́ Ты, Господи, и вси путие́ Твои и́стина. 152Испе́рва позна́х от свиде́ний Твоих, яко в век основа́л я́ еси́. 153Виждь смире́ние мое, и изми́ мя, яко зако́на Твоего не забы́х. 154Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего живи́ мя. 155Дале́че от гре́шник спасе́ние, яко оправда́ний Твоих не взыска́ша. 156Щедро́ты Твоя мно́ги, Господи, по судьбе́ Твоей живи́ мя. 157Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твоих не уклони́хся. 158Ви́дех неразумева́ющыя, и иста́ях: яко слове́с Твоих не сохрани́ша. 159Виждь, яко за́поведи Твоя возлюби́х, Господи, по ми́лости Твоей живи́ мя. 160Нача́ло слове́с Твоих и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея. 161Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твоих убоя́ся се́рдце мое. 162Возра́дуюся аз о словесе́х Твоих, яко обрета́яй коры́сть мно́гу. 163Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, закон же Твой возлюби́х. 164Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьбах пра́вды Твоея. 165Мир мног лю́бящым закон Твой, и несть им собла́зна. 166Ча́ях спасе́ния Твоего, Господи, и за́поведи Твоя возлюби́х. 167Сохрани́ душа́ моя свиде́ния Твоя, и возлюби́ я́ зело́. 168Сохрани́х за́поведи Твоя и свиде́ния Твоя, яко вси путие́ мои пред Тобою, Господи. 169Да прибли́жится моле́ние мое пред Тя, Господи, по словеси́ Твоему вразуми́ мя. 170Да вни́дет проше́ние мое пред Тя, Господи, по словеси́ Твоему изба́ви мя. 171Отры́гнут устне́ мои пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твоим. 172Провеща́ет язык мой словеса́ Твоя, яко вся за́поведи Твоя пра́вда. 173Да бу́дет рука́ Твоя е́же спасти́ мя, яко за́поведи Твоя изво́лих. 174Возжела́х спасе́ние Твое, Господи, и зако́н Твой поуче́ние мое есть. 175Жива́ бу́дет душа́ моя и восхва́лит Тя: и судьбы́ Твоя помо́гут мне. 176Заблуди́х, яко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба Твоего, яко за́поведей Твоих не забы́х.

Слава:

По 17-й кафисме, Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари́, глас 2-й:

Согреши́х к Тебе, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, Отче, ка́ющагося, и помилуй мя, Бо́же.

Слава: Зову́ к Тебе, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго и поми́луй мя, Боже.

И ныне: Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего: на Тя бо упова́ душа моя, и помилуй мя.

Господи, помилуй. (40)

Молитва

Влады́ко Го́споди, Вседержи́телю и Тво́рче всех, щедрот Отец, и ми́лости Бог, от земли́ созда́вый челове́ка, и показа́вый его по о́бразу Твоему и по подо́бию, да и тем просла́вится великоле́пое и́мя Твое на земли́, и исто́ргнена у́бо преступле́нием Тво́их за́поведей, па́ки на лучшее возсозда́вый его во Христе́ Твоем, и возведы́й на Небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́ на мне вели́чие Твое, и не пре́дал мя еси́ враго́м моим в конец, исто́ргнути мя и́щущым в про́пасть а́дову, ниже́ оставил мя еси́ поги́бнути со беззако́нии моими. Ны́не убо, Многоми́лостиве и Любобла́же Го́споди, не хотя́й смерти гре́шнаго, но обраще́ния ожида́яй, и прие́мляй: Иже низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя щедро́ты, и я́же от века Твою непостижи́мую бла́гость: и моя безме́рная забу́ди беззако́ния, я́же делом, и словом, и мы́слию соверши́х: разреши́ ослепле́ние сердца моего, и даждь ми сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мысли моея́. Услыши, Го́споди, вонми, Человеколю́бче, очи́сти, Благоутро́бне, и от мучи́тельства во мне царствующих страстей окая́нную мою душу свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́тель де́мон, ниже́ к своему хоте́нию да веде́т мя, но держа́вною Твоею рукою, его владычества исхи́тивый мя, Ты ца́рствуй во мне, Благи́й и Человеколюби́вый Го́споди, и всего Твоего бы́ти, и жи́ти мне про́чее по Твоей благоволи́ во́ли. И пода́ждь ми неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, мир по́мыслов, тишину́ душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кро́тость, веру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и всех мя благих плодов испо́лни, дарова́нием Свята́го Твоего Духа. И не возведи мене́ в преполове́ние дний моих, ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду́шу мою восхи́тиши, но соверши́ мя Твоим соверше́нством, и та́ко мя настоя́щаго жития́ изведи́, я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и вла́сти тьмы Твоею благодатию, узрю́ и аз непристу́пныя Твоея сла́вы добро́ту неизрече́нную, со всеми святыми Твоими, в ни́хже освяти́ся, и просла́вися всечестно́е и великоле́пое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.