Месяц декабрь

Содержание:

3. Преподобнаго отца нашего Саввы Сторожевскаго

Прокимен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

Апостол к галатом, зачало 213.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н муж боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́.

4. Святыя великомученицы Варвары

Прокимен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, / Бог Изра́илев.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых.

Апостол к галатом, зачало 208.

Аллилуиа, глас 1: Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́.

5. Преподонаго и богоноснаго отца нашего, Саввы Освященнаго

Прокимен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

Апостол к галатом, зачало 213.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н муж боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́.

6. Иже во святых отца нашего Николаа архиепископа, Мир Ликийских чудотворца

Прокимен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, / и упова́ет на Него́.

Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.

Апостол ко евреем, зачало 335.

Аллилуиа, глас 4: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

9. Зачатие святыя Анны, егда зачат Святую Богородицу

Прокимен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, / Бог Изра́илев.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых.

Апостол к галатом, зачало 210 от полу.

Аллилуиа, глас 1: Спасе́ние же пра́ведных от Го́спода, и защи́титель их есть во вре́мя ско́рби.

10. Святых мученик, Мины, Ермогена и Евграфа

Прокимен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, / удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода пре́до мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся.

Апостол к ефесеем, зачало 233.

Аллилуиа, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.

12. Преподобнаго отца нашего Спиридона чудотворца, епископа Тримифийскаго

Прокимен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, / и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси живу́щии по вселе́нней.

Апостол ко евреем, зачало 335.

Аллилуиа, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́, и не за́пнутся стопы́ его́.

13. Святых великомученик: Евстратиа, Авксентиа, Евгениа, Мардариа и Ореста

Служба им сего месяца в 10 день.

17. Святаго пророка Даниила, и святых триех отроков: Анании, Азарии и Мисаила

Прокимен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, / Бог Изра́илев.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых.

Апостол ко евреем, зачало 330.

Аллилуиа, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.

[зри] Неделя святых Праотец

Прокимен, глас 4. Песнь отцев: Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.

Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.

Апостол к колоссаем, зачало 257.

Аллилуиа, глас 4: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́, и Саму́ил в призыва́ющих и́мя Его́.

Стих: Призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их.

[зри] Суббота пред Рождеством Христовым

Прокимен дне, апостол к галатом, зачало 205.

[зри] Неделя пред Рождеством Христовым, святых Отец

Прокимен, глас 4. Песнь отцев: Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.

Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.

Апостол ко евреем, зачало 328.

Аллилуиа, глас 4: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам.

Стих: Спасл еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящия нас посрами́л еси́.

20. Святаго праведнаго Иоанна Кронштадскаго. И святаго священномученика Игнатиа Богоносца, архиепископа Антиохийскаго

Прокимен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, / и упова́ет на Него́.

Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.

Апостол ко евреем, зачало 311.

Аллилуиа, глас 4: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр и́же в Лива́не умно́жится. Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

21. Преставление во святых отца нашего Петра митрополита, всея России чудотворца

Прокимен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, / и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси живу́щии по вселе́нней.

Апостол ко евреем, зачало 318.

Аллилуиа, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́, и не за́пнутся стопы́ его́.

22. Святыя великомученицы Анастасии Узорешительницы

Прокимен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, / Бог Изра́илев.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых.

Апостол к галатом, зачало 208.

Аллилуиа, глас 1: Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́.

На литургии:

Прокимен, глас 1: Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын мой еси́ Ты, / Аз днесь роди́х Тя.

Стих: Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.

Апостол ко евреем, зачало 303. Аще прилучится суббота или неделя, апостол к галатом, зачало 207.

Аллилуиа, глас 5: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви Моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие нога́ма Твои́ма.

Стих: Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на, и Госпо́дьствуй посреде́ враго́в Твои́х.

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, кля́тся Госпо́дь, и не раска́ется.

25. Еже по плоти Рождество Го́спода Бога и Спаса нашего Иису́са Христа

Прокимен, глас 8: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, и пое́т Тебе́, / да пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний.

Стих: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, по́йте же и́мени Его́, дади́те сла́ву хвале́ Его́.

Апостол к галатом, зачало 209.

Аллилуиа, глас 1: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. Стих: День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум.

26. Собор Пресвятыя Богородицы

Прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

Стих: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́: се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Апостол ко евреем, зачало 306.

Аллилуиа, глас 8: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея́.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея́.

[зри] Суббота по Рождестве Христове

Прокимен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́ / во вся́ком ро́де и ро́де.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Апостол к Тимофею, зачало 288.

Аллилуиа, глас 8: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея́.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея́.

[зри] Неделя по Рождестве Христове

Прокимен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, / Бог Изра́илев.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых.

Апостол к галатом, зачало 200.

Аллилуиа, глас 4: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́.

27. Святаго Апостола первомученика и архидиакона Стефана

Прокимен праздника и до отдания. И святаго, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Апостол дне и святаго, в Деяниих, зачало 17.

Аллилуиа праздника и святаго, глас 1: Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди.

Стих: Бог прославля́емь в сове́те святы́х.

28. Святых мученик дву тму, в Никомидии сожженных

Прокимен праздника и святых, глас 5: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век.

Апостол дне и святых, к римляном, зачало 96 от полу.

Аллилуиа праздника и святых, глас 4: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, по́йте же и́мени Его́, дади́те сла́ву хвале́ Его́.

Стих: Я́ко искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́.

29. Святых младенец 14 тысящ, Христа ради избиенных от Ирода в Вифлееме

Прокимен праздника и святых, глас 6: Хвали́те о́троцы, Го́спода, хвали́те и́мя Госпо́дне.

Апостол дне и святых, к коринфяном, зачало 180.

Аллилуиа праздника и святых, глас 5: Пролия́ша кровь их я́ко во́ду.

31. Отдание праздника Христова Рождества

Прокимен праздника, глас 8: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, и пое́т Тебе́, / да пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний.

Стих: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, по́йте же и́мени Его́, дади́те сла́ву хвале́ Его́.

Апостол дне.

Аллилуиа, глас 1: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. Стих: День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум.