Месяц апрель

23. Святаго славнаго великомученика, победоносца и чудотворца Георгиа

Прокимен праздника и святаго, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, и упова́ет на Него́.

Апостол дне и святаго, в Деяниих, зачало 29.

Аллилуиа праздника и святаго, глас 4: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр и́же в Лива́не умно́жится.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

25. Святаго Апостола и Евангелиста Марка

Прокимен праздника и святаго, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Апостол дне и святаго, от Петрова послания, зачало 63.

Аллилуиа, глас 1: Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди.

Стих: Бог прославля́емь в сове́те святы́х.

27. Святаго священномученика Симеона, сродника Господня

Прокимен праздника и святаго, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Апостол дне и святаго, к коринфяном, зачало 131.

Аллилуиа праздника и святаго, глас 1: Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди.

Стих: Бог прославля́емь в сове́те святы́х.

30. Святаго Апостола Иакова, брата святаго Иоанна Богослова

Прокимен праздника и святаго, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Апостол дне и святаго, в Деяниих, зачало 29.

Аллилуиа праздника и святаго, глас 1: Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди.

Стих: Бог прославля́емь в сове́те святы́х.