Прокимени и аллилуиаре воскреснии, литургийнии, осми гласов

Глас 1

Прокимен: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя.

Стих: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Аллилуиа: Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя.

Стих: Велича́яй спасе́ния царе́ва и творя́й ми́лость Христу́ Своему́ Дави́ду и се́мени его́ до ве́ка.

Глас 2

Прокимен: Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, / и бысть мне во спасе́ние.

Стих: Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя.

Аллилуиа: Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.

Стих: Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Глас 3

Прокимен: По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, / по́йте Царе́ви на́шему, по́йте.

Стих: Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Аллилуиа: На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век.

Стих: Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя.

Глас 4

Прокимен: Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, / вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́.

Аллилуиа: Наляцы́ и успева́й, и ца́рствуй, и́стины ра́ди и кро́тости, и пра́вды.

Стих: Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние.

Глас 5

Прокимен: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны / и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век.

Стих: Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный.

Аллилуиа: Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми.

Стих: Зане́ рекл еси́: во век ми́лость сози́ждется, на небесе́х угото́вится и́стина Твоя́.

Глас 6

Прокимен: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́.

Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от Мене́.

Аллилуиа: Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся.

Стих: Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.

Глас 7

Прокимен: Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, / Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром. Стих: Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни.

Аллилуиа: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний.

Стих: Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Глас 8

Прокимен: Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Стих: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие И́мя Его́.

Аллилуиа: Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему.

Стих: Предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́.