Прокимени, апостоли и аллилуиаре на всяку потребу различнии

На крещение человеков

Прокимен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, / кого́ убою́ся?

Стих: Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

Апостол к римляном, зачало 91.

Во вре́мя брака

Прокимен, глас 8: Положи́л еси́ на глава́х их венцы́, от ка́меней честны́х, / живота́ проси́ша у Тебе́, и дал еси́ им.

Стих: Я́ко да́си им благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши я́ ра́достию с лице́м Твои́м.

Апостол к ефесеем, зачало 230.

Аллилуиа, глас 5:

Стих: Ты Го́споди сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век.

На освящение елеа. Седмь иереев. Первый иерей глаголет:

Прокимен, глас 1: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя.

Стих: Ра́дуйтеся пра́веднии о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Апостол от Иаковля послания, зачало 57.

Аллилуиа, глас 8: Ми́лость и суд воспою́ тебе́, Го́споди.

Вторый иерей глаголет:

Прокимен, глас 2: Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, / и бысть мне во спасе́ние.

Стих: Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя.

Апостол к римляном, зачало 116.

Аллилуиа, глас 5: Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́.

Третий иерей глаголет:

Прокимен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, / кого́ убою́ся?

Стих: Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

Апостол к коринфяном, зачало 153.

Аллилуиа, глас 2: На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век.

Четвертый иерей глаголет:

Прокимен, глас 4: Во́ньже а́ще день призову́ Тя, / ско́ро услы́ши мя.

Стих: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет.

Апостол к коринфяном, зачало 182 от полу.

Аллилуиа, глас 2: Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми.

Пятый иерей глаголет:

Прокимен, глас 5: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны / от ро́да сего́, и во век. Стих: Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный.

Апостол к коринфяном, зачало 168.

Аллилуиа, глас 5: Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́.

Шестый иерей глаголет:

Прокимен, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й.

Стих: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Апостол к галатом, зачало 213.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н муж боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Седмый иерей глаголет:

Прокимен, глас 7: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, / ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Стих: Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь.

Апостол к солуняном, зачало 273.

Аллилуиа, глас 7: Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.

На пострижение монахов

Прокимен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, / кого́ убою́ся?

Стих: Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся,

Апостол к ефесеем, зачало 233.

Аллилуиа, глас 1: Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́.

На погребение мирян

Прокимен, глас 6: Блаже́н путь, во́ньже и́деши днесь, душе́, / я́ко угото́вася тебе́ ме́сто упокое́ния.

Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от Мене́.

Апостол к солуняном, зачало 270.

Аллилуиа. Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди.

На погребение монахов

Прокимен, глас 6: Блаже́н путь, во́ньже и́деши, бра́те, днесь, / я́ко угото́вася тебе́ ме́сто поко́я. Стих: Обрати́ся душе́ моя́, в поко́й Твой, я́ко Госпо́дь благоде́йствова тя.

Апостол к солуняном, зачало 270.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди.

На погребение священников

Прокимен, глас 6: Блаже́н путь, во́ньже и́деши днесь душе́, / я́ко угото́вася тебе́ ме́сто упокое́ния. Стих: Обрати́ся, душе́ моя́, в поко́й Твой, я́ко Госпо́дь благоде́йствова тя.

Апостол к солуняном, зачало 270.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди.

Вторый прокимен, глас 6: Блаже́н, его́же избра́л / и прия́л еси́, Го́споди.

Стих: Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не.

Апостол к римляном, зачало 89.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди.

Третий прокимен, глас 6: Блаже́н, его́же избра́л / и прия́л еси́, Го́споди.

Стих: Па́мять его́ в род и род.

Апостол к коринфяном, зачало 158.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди.

Четвертый прокимен, глас 6: Душа́ его́ / во благи́х водвори́тся.

Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от Мене́.

Апостол к коринфяном, зачало 160.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н муж боя́йся Го́спода.

Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́.

Пятый прокимен, глас 6: Блаже́н, его́же избра́л / и прия́л еси́, Го́споди.

Стих: Душа́ его́ во благи́х водвори́тся.

Апостол к римляном зачало 113.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди.

Стих: Душа́ его́ во благи́х водвори́тся.

На погребении младенцев

Прокимен, глас 6: Блаже́н путь, во́ньже по́йдеши, душе́, / я́ко угото́вася тебе́ ме́сто упокое́ния.

Стих: Обрати́ся, душе́ моя́, в поко́й Твой, я́ко Госпо́дь благоде́йствова тя.

Апостол к коринфяном, зачало 162.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди.

Стих: Душа́ его́ во благи́х водвори́тся.

Августа в первый день, на освящение воды.

Прокимен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́, и Спаси́тель мой, / кого́ убою́ся?

Стих: Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

Апостол ко евреем, зачало 306.

Аллилуиа, глас 6: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го.

Стих: Глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви.

На освящение церкве

Прокимен, глас 4: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, / в долготу́ дний.

Стих: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

Апостол ко евреем, зачало 307.

Аллилуиа, глас 1: Основа́ния его́ на гора́х святы́х, лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих.

Стих: Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий.

Над болящим

Прокимен, глас 1: Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, / я́ко согреши́х Тебе́. Стих: Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его́ Госпо́дь.

Апостол Иаковля послания, зачало 57.

Аллилуиа, глас 8: При́зри на мя, и поми́луй мя.

На основание и на обновление града

Прокимен, глас 4: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу́ дний.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Апостол в Деяниих, зачало 40 от полу.

Аллилуиа, глас 2: Основа́ния его́ на гора́х святы́х, лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих.

Стих: Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий.

Последование в бездождие

Прокимен, глас 4: Бразды́ земны́я упо́й, / и умно́жи жи́та ея́.

Стих: В ка́плях ея́ возвесели́тся возсия́ющи.

Апостол Иаковля послания, зачало 57.

Аллилуиа, глас 8: Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, и поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка. Стих: Разботе́ют кра́сная пусты́ни, и ра́достию хо́лми препоя́шутся.

Во время безведрия

Прокимен, глас 4: Спаси́ мя, Бо́же, / я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́.

Стих: Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния.

Апостол к римляном, зачало 98.

Аллилуиа, гласа: Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, и от глубо́ких вод.

Стих: Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́.

Во страх труса

Прокимен, глас 8: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, / ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.

Стих: Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́.

Апостол ко евреем, зачало 331 от полу.

Аллилуиа, глас 5: Бо́же, отри́нул ны еси́, и низложи́л еси́ нас.

Стих: Стрясл еси́ зе́млю, и смути́л еси́ ю́, исцели́ сокруше́ние ея́, я́ко подви́жеся.

В запалении огня

Прокимен, глас 1: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя.

Стих: Се, о́чи Госпо́дни на боя́щияся Его́, и упова́ющия на ми́лость Его́.

Апостол ко евреем, зачало 332.

Аллилуиа. Щедр и ми́лостив Госпо́дь всем призыва́ющим Его́.

Последование за люди во время брани

Прокимен, глас 4: Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь, / и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́.

Стих: Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́.

Апостол ко ефесеем, зачало 233.

Аллилуиа, глас 2: Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.

Стих: Го́споди, спаси́ царя́, и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

В нашествии брани

Прокимен, глас 1: Госпо́дь кре́пок и си́лен, / Госпо́дь си́лен в бра́ни.

Стих: Госпо́дня земля́ и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней.

Апостол ко ефесеем, зачало 220.

Аллилуиа, глас 8: Госпо́дь сил с на́ми, засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Стих: Бог нам прибе́жище и си́ла, помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́.

В нашествии варвар

Прокимен, глас 4: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́.

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут.

Апостол ко ефесеем, зачало 220.

Аллилуиа, стих: Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь и́мя Ему́.

Последование в мир

Прокимен, глас 4: Мир мног / лю́бящим Тя, Го́споди.

Стих: Ча́ях Бо́га спаса́ющаго мя.

Апостол ко ефесеем, зачало 221.

Аллилуиа, глас 4: Вопроси́те я́же о ми́ре Иерусали́ма.